O nás

Jsme joint venture (investiční) společnost, která podporuje

  • zajímavé nápady a projekty ve fázi start up
  • začínající podnikatele
  • mladé lidi

Chcete začít podnikat, ale stále váháte?
Nevíte, jestli je váš plán životaschopný?
Nevíte, jak formálně postupovat a bojíte se přílišné byrokracie?
Nevíte, kdo by vám mohl poradit?
Nemáte dostatek financí na rozjezd?

Pokud jste si alespoň na jednu z otázek odpověděli ANO, neváhejte nás kontaktovat.

Corporate investment fund a.s.

Podpora pro Vaše start up projekty!

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015


Společenský účelná pracovní místa


Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?

V letech 2007 - 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 2. 5. 2013 do 31. 10. 2013 bylo u zaměstnavatele Corporate investment tund a. s., IČ: 293 84 737 v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 140.804,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 119.683,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 21.121,- Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod. Těmto uchazečům, takto bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.